Uczelnie

Nowoczesne metody fizjoterapii

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia polecane absolwentom wyższych studiów medycznych i okołomedycznych (fizjoterapeutom, kosmetologom, masażystom, dietetykom, opiekunom medycznym, promotorom zdrowia, absolwentom AWF oraz absolwentom szkół wyższych prowadzącym działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA), a także osobom zainteresowanym nowoczesną koncepcją rehabilitacji.  Podczas zajęć słuchacze poznają najnowsze metody i urządzenia stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej, a także rehabilitacji w sporcie, poszerzą zakres swoich umiejętności rehabilitacyjnych oraz zdobędą wiedzę dotyczącą fizjoprofilaktyki. 


Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook