Uczelnie

Zarządzanie

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wydział:
Wydział Informatyki i Zarządzania
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studiując zarządzanie zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania, prawa, finansów i marketingu. Nauczysz się skutecznego komunikowania, technik negocjacji oraz pracy w zespole. Przygotujemy Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na stanowiskach menedżerskich.

Podczas studiów zapoznasz się z  zasadami rządzącymi gospodarką, wolnym rynkiem i działającymi na nim podmiotami. Opanujesz zasady tworzenia projektów i biznesplanów. Zapoznasz się z marketingiem produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych, inwestycyjnych oraz usług.
Nasz program studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą. Podczas praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców rozwiniesz zdobyte umiejętności praktyczne oraz zaistniejesz na rynku pracy. We współpracy z przedsiębiorcami przygotujemy Cię do podjęcia wszechstronnej pracy zawodowej.


Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook