Uczelnie

Zarządzanie oświatą

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową; dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Kształcą także menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Studia kierujemy przede wszystkim do osób posiadających odpowiednie predyspozycje moralne oraz cechy osobowości do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Wartości jakie posiada nauczyciel i jego styl zachowania stanowią o jego wartości jako człowieka i dobrego pedagoga. Osoba ubiegająca się o funkcje dyrektorskie i kierownicze w oświacie w relacjach międzyludzkich powinna być: obiektywna, sprawiedliwa, pomocna swoim wychowankom, konsekwentna, empatyczna, uczciwa i dyskretna. Człowiek o takich cechach osobowościowych jest gotowy kształtować świadomość społeczną młodych ludzi.Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook