Uczelnie

HR menedżer

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu innowacyjnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, wskazanie fundamentalnych założeń w zarządzaniu personelem na europejskim rynku pracy, zdobycie przez słuchaczy umiejętności kierowania karierami pracowników poprzez permanentne planowanie podnoszenia poziomu ich kompetencji, a także uzupełnienie deficytów wiedzy menedżerów z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy, które ułatwią im efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook