Uczelnie

Coaching zdrowia

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

 Coaching zdrowia jest rodzajem osobistego/życiowego coachingu, dzięki któremu klient poprzez współpracę z coachem rozwija swoje silne strony, pokonuje wewnętrzny opór i przekracza własne ograniczenia. Realizuje wyznaczone przez siebie cele związane ze zdrowiem i stylem życia.

Coaching zdrowia pomaga znaleźć najlepsze metody utrzymania i zachowania szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. W wyniku coachingu zdrowia można polepszyć jakość swojego życia, zwiększając zadowolenie w różnych jego obszarach, a także odzyskując lub zachowując równowagę psychofizyczną.

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu i korzystania z narzędzi i technik coachingowych w pracy z klientem.

Program studiów podyplomowych wzbogacony jest o wiedzę z zakresu:

  • andragogiki – zagadnień związanych z motywowaniem osób dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju,
  • zagadnień związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka,
  • zagadnień  związanych z poprawą jakości życia w obszarze zdrowia,
  • zagadnień związanych Work-Life Balance (WLB),
  • zagadnień związanych ze wspieraniem zmian.

Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook