Uczelnie

Sopocka Szkoła Wyższa (Wydział Międzyuczelniany SSW & Ateneum)

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na Wydziałach: Ekonomiczno-Społecznym (kierunki: Finanse i Rachunkowość, Business and Languages, Europeistyka, Ekonomia, Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji) oraz na Wydziale Architektury (kierunki: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu - jako jedyna Uczenia na Pomorzu).

Studenci Sopockiej Szkole Wyższej mają możliwość wzięcia udziału w darmowych, dofinansowywanych z projektów UE, certyfikowanych, prestiżowych szkoleniach z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji, architektury.

SSW kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie, stąd studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, praktyki krajowe i zagraniczne biorą udział w licznych projektach. Wykładowcami są głównie głównie praktycy a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: pracownia nowych mediów, prototypownia (wyposażona m.in. w drukarki 3D), pracownie informatyczne, architektoniczne i galerie (pracownie malarskie).

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT, bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Szkole Wyższej cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) oraz Finanse i Rachunkowość według standardów ACCA (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni posiada akredytację ACCA. Kwalifikacje zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Szkole Wyższej jest kierunek Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

W ramach kierunku Business & Languages oferowane są specjalności: rachunkowość korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, International Business oraz zarządzanie turystyką.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SSW w ramach kierunku oferuje specjalności: budownictwo, projektowanie systemów IT, elektroenergetyka, logistyka. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Sopocka Szkoła Wyższa jako jedyna uczelnia niepubliczna na Pomorzu kształci na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka – studia I i II stopnia), Architektura Krajobrazu, Architekturę Wnętrz (studia I stopnia i studia podyplomowe).

Przy Sopockiej Szkole Wyższej działa również Konwent Pracodawców wspierający Uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnieniu praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, który współtworząc programy studiów sprawia, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, aby sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in. Agencji Rozwoju Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Pracodawców Pomorza, CUW Energa S.A, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, HK Finance Sp. z o.o, Grupy LOTOS S.A i wielu innych.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • nowoczesną bazę dydaktyczną
  • program Erasmus +
  • kadra uczelni składa się z najlepszych specjalistów w określonych dziedzinach, zarówno z wybitnych teoretyków, jak i uznanych praktyków
  • dla swoich studentów organizujemy staże i praktyki w renomowanych, międzynarodowych firmach
  • uczelnia posiada akredytację ACCA
  • przyszłościowe kierunki studiów
  • stypendia
  • uczelnia odpowiada na potrzeby pracodawców, tworzy programy studiów przy współpracy z Konwentem Pracodawców
  • zajęcia prowadzone w małych grupach (zajęcia projektowe, terenowe, pelnerowe)

Kontakt

Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot

Rekrutacja

Rekrutacja
tel. (58) 555 83 80

npadalko@ssw.sopot.pl (język rosyjski)
tel. 58 555 83 80

jpietrzak@ssw.sopot.pl ( język angielski)
tel. 573 312 278